Obchodní firma:                  HAMAGA a.s.
Sídlo:                                     Praha 4- Kunratice, Ratajova 1113/8, PSČ 148 00
:                                          25170562
zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12397
 
   
 
 
 
TeamViewer